35 dB, 96 mm

Med enkel gips samt 45 mm mineralullsisolering har monterad vägg 35 dB i ljudreduktion

40 dB, 96 mm

Med dubbel gips samt 45 mm mineralullsisolering har monterad vägg 40 dB i ljudreduktion. Inre lagret står fritt mellan reglarna

44 dB och EI30/60, 122 mm

Med dubbel gips samt 45 mm mineralullsisolering har monterad vägg 44 dB i ljudreduktion. För att uppnå brandkrav monteras väggen innanför de belagda skivorna enligt gipstillverkares anvisningar